Voor de Gitstappermolen in Vlodrop hebben we 10 kw installatie gebouwd.
De watermolen staat aan de Rothenbach.
De installatie is zo compact mogelijk gebouwd en staat naast het aswiel in de put. Hierdoor is er in de molen geen ruimte verlies.